Республика Тыва

Ак-Довурак
Бай-Хаак
Балгазын
Каа-Хем
Кочетово
Кунгуртуг
Кызыл
Кызыл
на значке написано прежнее название - Белоцарск
Кызыл
на значке написано прежнее название - Хем-Бельдир
Кызыл-Мажалык
Кызыл-Мажалык
Кызыл-Мажалык - центр Барун-Хемчикского кожууна
Мугур-Аксы
Самагалтай
Сарыг-Сеп
Сарыг-Сеп
другой вариант
Суг-Ансы
на значке написано прежнее название – Сут-Холь
Тоора-Хем
Туран
Тээли
Уш-Бельдир
Хандагайты
Хову-Аксы
Чадан
Чедер
Шагонар
Шагонар
другой вариант
Шуурмак
Эрзин