Республика Тыва

Ак-Довурак
Бай-Хаак
Бай-Хаак
Бай-Хаак - центр Тандинского кужууна
Бай-Хаак
на значке написано прежнее название – Верхне-Никольское
Балгазын
Каа-Хем
Каа-Хем
Каа-Хем - центр Кызылского кожууна
Кочетово
Кунгуртуг
Кызыл
Кызыл
на значке написано прежнее название - Белоцарск
Кызыл
на значке написано прежнее название - Хем-Бельдир
Кызыл-Мажалык
Кызыл-Мажалык
Кызыл-Мажалык - центр Барун-Хемчикского кожууна
Мугур-Аксы
Самагалтай
Сарыг-Сеп
Сарыг-Сеп
другой вариант
Суг-Аксы
на значке написано прежнее название - Сут-Холь
Суг-Аксы
Суг-Аксы
Суг-Аксы - центр Сут-Хольского кожууна
Тоора-Хем
Туран
Тээли
Уш-Бельдир
Хандагайты
Хандагайты
Хандагайты - центр Овюрского кожууна (района)
Хову-Аксы
Чаа-Суур
Чаа-Холь
Чаа-Холь - центр Чаа-Хольского кожууна (района)
Чадан
Чедер
Шагонар
Шагонар
другой вариант
Шуурмак
Эрзин