�������������������� ������������

Аяккудук
Бабадугы
Бахчакалан
Бешработ
Газган
Гумбаз
Даврикурган
Дебаланд
Зарафшан
другой вариант
Зарафшан
Зарафшан
другой вариант
Кабоби
Канимех
на значке написано прежнее название - Кенимех
Канимех
Карак-Ата
Кармана
Катаган
Кызылтепа
Лянгар
Маликработ
на значке написано прежнее название - Комсомольск
Мурунтау
подчинен г. Зарафшан
Мурунтау
подчинен г. Зарафшан; другой вариант
Навои
другой вариант
Навои
Навои
другой вариант
Нурата
Нурата
Нурата - центр Нуратинского района
Тамдыбулак
Ташрабад
Тинчлик
подчинен г. Навои
Учкудук
другой вариант
Учкудук
Чигатай
Янгирабад